Livrustkammaren är ett svenskt statligt historiskt museum. Det ligger i källaren under Kungliga slottet i Stockholm. Museet ingår i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Livrustkammaren var ursprungligen det svenska kungahusets förråd av dräkter, rustningar och vapen. Det äldsta existerande inventarium i vilket ännu bevarade föremål finns upptagna är från 1548.

Grunden till det som idag utgörs av museet lades då kung Gustav II Adolf år 1628 befallde att hans kläder från fälttågen i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”.

Detta innebar att Livrustkammaren fick mer karaktär av historisk samling. På 1660-talet flyttades delar av samlingarna till Drottning Kristinas lusthus och på 1690-talet flyttades dessa föremål och resterande föremål från slottet till palatset Makalös som därigenom fick namnet ”Arsenalen”. Samlingarna kom därefter att flyttas runt mellan olika platser, bland andra Fredrikshovs slott och Arvfurstens palats. Under 1800-talet förenades livrustkamaren med kungliga klädkammaren, och samlingarna återfördes 1884 till slottet, där de var utställda till 1906, då de flyttades och utställdes på Nordiska museet.

År 1978 flyttade samlingarna åter tillbaka till slottet. På 2010-talet har museet gjort en satsning för att marknadsföra sina samlingar digitalt via mobilappar och QR-koder.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

Visa alla tidsinställningar
  • Tisdag11:00 - 17:00
  • Onsdag11:00 - 17:00
  • Torsdag11:00 - 17:00
  • Fredag11:00 - 17:00
  • Lördag11:00 - 17:00
  • Söndag11:00 - 17:00
building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!