Bagdad är en av Mellanösterns största städer, efter Kairo, Teheran och Istanbul. Den är Iraks ekonomiska nav med en stor del av landets näringsliv – främst oljeindustri, men även en betydande tillverkning av bland annat mattor, läder, textilier och cement. Bagdad är också ett kulturellt och intellektuellt centrum med tre universitet och ett flertal museer.

Jordbruket uppstod för cirka 12000 i områden runt floder som gjorde marken bördig. Ett av dessa områden var Mesopotamien, vilket är grekiska och betyder ”Landet mellan två floder”, Eufrat och Tigris.

På de bördiga slätterna odlades främst vete, korn och andra livsmedel. Befolkningen ökade och städer anlades, bland andra Ur, Nineve och Babylon där endast ruiner återstår.Jeriko, Aleppo. Men i slutet av bronsåldern 3500–1100 f.Kr blev klimatet kallare. I kombination med kallare klimat och försaltning av jorden kunde spannmål inte längre odlas. Följden blev hungersnöd och folk flydde från städerna och återgick till ett nomadliv. I Mesopotamien efterträddes Sumererna av Babylonierna, 2000–539 f.Kr.

I Persien förenades två stora riken under Kyros II och härskade över världens största imperium, mellan 559 och 530 f.Kr. I västra delen av Persien bildades sedan Parterriket med huvudstad Ktesifon som låg vid Tigris. Ktesifon anses vara dåtidens största stad och riket varade till 226 e.Kr. Den sista dynastin i Persien var Sasaniderna. Deras rike sträckte sig i väster till floden Eufrats övre lopp, där många krig utkämpades mot det Romerska riket.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!