Vita Huset byggdes efter att District of Columbia inrättats efter ett kongressbeslut i december 1790. Dåvarande presidenten George Washington hjälpte till att utse en plats för byggnaden tillsammans med stadsplaneraren Pierre L’Enfant. Arkitekten valdes i en tävling där de fick in nio olika förslag. James Hoban fick äran att utföra konstruktionen och 13 oktober 1792 lades grundstenen. Byggnaden han formgav var starkt inspirerad av Leinster House, ett hertigpalats i Dublin som nu är säte för Irländska parlamentet.

George Washington kom inte att bli den första president att bo i byggnaden, då han avgick 1797, utan det blev i stället efterträdaren John Adams som den 1 november 1800 flyttade in med sin fru Abigail under dess då den fortfarande var en byggarbetsplats. Byggnaden uppfördes till stora delar av slavar, vilket också framgår i TV-serien John Adams, där bygget av Vita huset i en omgivning av svårtillgänglig vildmark skildras.

Som det anstod tidens sed kallades byggnaden från början Presidential Palace ’presidentpalats’ eller Presidential Mansion ’herrgård’. Presidentfrun Dolley Madison kallade det Presidential Castle ’slott’ och det var först omkring 1818 byggnaden började kallas ”Vita huset” i folkmun. Namnet Executive Mansion användes ofta i officiella sammanhang tills president Theodore Roosevelt etablerade den formella användningen av namnet genom att gravera in ”The White House” ’Vita huset’ på sitt kontorsmateriel. År 1814, under 1812 års krig, sattes stora delar av Washington i brand av brittiska trupper och Vita huset blev bokstavligt talat urblåst – bara de yttre väggarna fanns kvar efter att branden lagt sig. När byggnaden återuppbyggdes målades väggarna vita för att dölja rökskadorna.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!