År 1748, då man började bygga fästningen Sveaborg utanför Helsingfors, var turisterna föga intresserade av Helsingfors. I den tidens reseskildringar presenterades Finland som en plats man måste ta sig igenom för att komma till Lappland eller Ryssland, men ryktet om Sveaborg spreds snabbt över Sveriges gränser. Tryckta bilder av de mäktiga murarna spreds över hela Europa. På 1800-talet nämndes fästningen Sveaborg redan i flera reseguider.

Efter kriget på 1900-talet började man utveckla turismtjänsterna på allvar, och nu på 2000-talet är sjöfästningen Sveaborg ett av de populäraste besöksmålen i Finland. Bakom rubrikerna nedan kan du läsa om vilken typ av turistattraktion fästningen har varit från början av 1700-talet.

Sveaborg fick en civilförvaltning år 1973. För förvaltningen och utvecklingen av fästningen grundades Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. År 1974 sammanställdes en utvecklingsplan för Sveaborg, enligt vilken man har strävat efter att utveckla fästningen också som turistattraktion. Utgångsläget har varit att bevara Sveaborgs kulturarv och utveckla fästningen som bostadsområde och monument i samarbete med Helsingfors stad.

Sveaborg togs upp på Unescos lista över världsarvsobjekt år 1991. År 1998 firades fästningens 250-årsjubileum och jubileumsåret till ära öppnades Sveaborgscentret, som betjänar besökarna året runt.

Antalet Sveaborgsbesökare har fortsatt att öka och överstiger redan 900 000 personer per år, och sjöfästningen hör de facto till de populäraste turistattraktionerna i Finland. Sveaborg besöks av både inhemska och utländska turister som kommer dels för rekreation, dels för att studera detta historiska världsarvsobjekt. Många väljer att besöka ön på sommaren, men antalet turister under vintersäsongen ökar stadigt.

För 2000-talets besökare är Sveaborg ett självklart resmål som är enkelt att komma till året runt med en engångsbiljett till HRT:s färja. I dagens läge behöver man varken visa upp en passersedel eller betala inträdesavgift.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!