Skansen är ett stiftelseägt svenskt friluftsmuseum med djurpark på Djurgården i Stockholm, grundat av Artur Hazelius. Skansen invigdes den 11 oktober 1891. Namnet kommer från den skans som Karl XIV Johan lät uppföra åt sin son Oscar I att användas som lekplats, denna skans låg intill nuvarande Håsjöstapeln. På Skansen finns idag (2014) cirka 140 byggnader från Skandinavien varav den äldsta är Vastveitloftet från 1300-talet. Skansen gick med god vinst de första femtio åren och finansierade bland annat byggnation och drift av Nordiska museet. Skansen övergick den 1 juli 1963 till att bli en stiftelse med Nordiska museet, Stockholms stad och staten som huvudmän. Den har sedan dess subventionerats med skattemedel.

Skansens grundare Artur Hazelius var orolig för att svensk folkkultur skulle gå förlorad, och han gjorde sommaren 1872 en insamlingsresa, från vilken han återvände med föremål, folkminnen och litteratur. Samlingarna visades på Drottninggatan 71 (i Davidsons paviljonger) i Stockholm, då under namnet ”Skandinavisk-Etnografiska samlingen”. Samlingarna växte snabbt och Hazelius erbjöd svenska staten samlingarna som gåva, innan han 1880 grundade den stiftelse som fick namnet ”Nordiska museet” vilken hade en byggnadsfond för uppförandet av en museibyggnad för att ersätta de trånga lokalerna på Drottninggatan.

En tomt på Lejonslätten uppläts av kungen och där restes Nordiska museet för att bevara och visa samlingarna. Samma år hade Hazelius besökt och inspirerats av godsägaren och riksdagsmannen Alfred Bexell i Halland, som redan på 1870-talet med alla inventarier inköpt, flyttat och som landets första friluftsmuseum bevarat den s.k. Bålastugan, ett ålderdomligt allmogehem från 1700-talet. Denna är idag en del av Varbergs museum.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!