Prins Eugens Waldemarsudde är ett konstmuseum på Waldemarsudde på Södra Djurgården i Stockholm. Byggnaden var ursprungligen ett privatpalats för Prins Eugen och uppföres 1905 efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg. År 1913 kompletterades anläggningen med ett konstgalleri. Waldemarsudde är sedan 1993 ett lagskyddat byggnadsminne.

Prins Eugen tyckte om platsen, och kom till Waldemarsudde redan som ung då han bodde på det närbelägna Rosendals slott. Historien om dagens Waldemarsudde började 1892 då prinsen, som var son till Oscar II, hyrde ett gavelrum i ”Gamla huset”. Där ville han måla och ”ha några vackra dagar med guldskimrande aftonljus”. Det blev mer än några dagar, sju år senare köpte han hela egendomen sedan han hade begärt befrielse från plikten att fortsätta med den affärsrörelse (brädhandel) som bedrevs på udden då.

Prinsen bestämde sig ganska snart för att låta bygga en permanent bostad, ”Slottet”, på Waldemarsudde och som arkitekt valde han Ferdinand Boberg. Han omskapade det tidigare industriområdet till en landskapspark, och fyllde parken och sin bostad med verk av huvudsakligen svenska konstnärer. Prins Eugen avled år 1947 och kremerades, som den första kungliga personen i Sverige. Hans urna gravsattes nere vid stranden bakom ”Gamla huset”. Vid sin död testamenterade prinsen hela egendomen med dess konstsamlingar till svenska staten, som överlät den till Stockholms stad. År 1995 överläts Waldemarsudde till staten. Museet utgör i dag en särskild enhet inom myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

Visa alla tidsinställningar
  • Tisdag11:00 - 17:00
  • Onsdag11:00 - 17:00
  • Torsdag11:00 - 17:00
  • Fredag11:00 - 17:00
  • Lördag11:00 - 17:00
  • Söndag11:00 - 17:00
building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!