Det som idag är Mannerheim-museet var tidigare Marskalken av Finland, friherre G. Mannerheims hem åren 1924-1951. Huset, som är beläget i Brunnsparken i Helsingfors, byggdes år 1874 och var tidigare känt som den Bomanska villan efter sin första ägare.

Mannerheim själv ägde aldrig huset, utan hyrde det av kommerserådet Karl Fazer. Huset hade tidigare varit uppdelat i sex separata lägenheter som beboddes av arbetare vid Fazers karamellfabrik. Mannerheim fick lov att utföra ansenliga förändringar i huset innan han flyttade in. Det sägs ofta att ett hem berättar mycket om sin ägare. Den slöja av mystik som omger Mannerheims person kommer, trots talrika försök, knappast någonsin att lyftas. Hemmet var mycket viktigt för Mannerheim, som tidigt förlorat sitt barndomshem och långa tider befunnit sig på resande fot. Detta syns också i inredningen, som han själv planerade i detalj, allt från färgsättning till möblernas placering.

Mannerheim-museet är ett Helsingforshem och ett museum över en storman i Finlands huvudstad. Museet upprätthålls sedan 1951 av Mannerheimstiftelsen.

Mannerheim-museet är ett personhistoriskt och kulturhistoriskt museum som presenterar ett hem, dess interiörer och föremål samt mannen vars hem det var. Museet bekantar också besökarna med delar av Finlands nationella historia och av Europas historia, och presenterar föremål och berättelser som anknyter till konsten och samhället. Stadsvillan på Kalliolinnavägen innehåller också ett arkiv och ett relativt stort privatbibliotek. Det finns många berättelser att berätta i detta hus, huvudpersonen själv levde ett långt liv som ger stoff till flera till och med motstridiga historier.

Betygsätt oss och skriv en recension

Pris

Service

Personal

Utrymme

Utflykter

Rumsservice

Öppettider

Städning

Bläddra

Din recension rekommenderas att vara minst 140 tecken lång

Your request has been submitted successfully.

building Egen eller arbeta här? Gör anspråk! Gör anspråk!